Adlène Meddi au festival Altaleghje - du 20 au 21 juillet

20 juillet - 21 juillet

Adlène Meddi sera au festival Altaleghje "Lire le monde" en Corse à Altagene, les 20 et 21 juillet.

 

Lire de Monde

Alta Rocca - Corse du Sud

Tél: 0615173355 

www.altaleghje.com